FINANSĒJUMS MIKROUZŅĒMUMIEM

mikrokredītsJa vajadzīgi naudas resursi, kuri sekmēs iespēju virzīt jaunu biznesu vai izvērst pašreizējo, labs risinājums ir Hipotēku bankas finansējums uzņēmējdarbībai. Bankas finansējuma biznesam finansējumu var piešķirt uzņēmuma apgrozāmiem līdzekļiem un nepieciešamajām investīcijām. Par uzņēmējdarbības aizdevuma galvotāju jābūt uzņēmuma īpašniekam. Finansējuma aizdevuma laiks ir pieci gadi. Optimālā aizdevuma summa ir līdz 10 tūkstošiem latu ,kas ir 14 228.72 EUR, taču apgrozāmiem resursiem līdz pieci tūkstoši latu (7 114,36 eiro).

Finansējuma uzņēmējdarbībai apstiprināšanas nosacījumi
Mikrokredītam var pieteikties jebkurš uzņēmums un uzņēmējs, kas strādā kā mikrouzņēmums un kur pilnas slodzes daudzums . Mikroaizdevuma piešķiršanas priekšnosacījumi:
*ja mikrokredītam piesakās jaunais uzņēmējs, tad 2 mēnešu laikaposmā pēc finansējuma apstiprināšanas oficiāli jāreģistrējas par saimnieciskās darbības veicēju;
*mikrouzņēmumam konkrētā brīža parādsaistību kopsumma nekādā gadījumā nedrīkst lielāka par 50 tūkstošiem latu jeb 71 143.59 EUR;
*ja ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu vai nodokļu parādi, aizdevums nekādā gadījumā netiek apstiprināts;
*uz finansējuma atbalstu var pretendēt mikrouzņēmumi, kuriem viena gada apgrozījums Neto nav vairāk par 1.4 miljoniem latu (1 992 020,53 EUR).
Mikroaizdevumu izsniegšanas programma uzņēmumiem ir finansēta no Latvijas budžeta līdzekļiem, Šveices un Latvijas sadarbības programmas un Hipotēku bankas kredītresursiem.
HipoNet internetbanka, dokumentārās operācijas, valūtu darījumi un citiu.c. Hipotēku bankas piedāvātie pakalpojumi
Visiem valsts atbalsta mikroaizdevuma programmas klientiem būs pieejama HipoNet – Hipotēku bankas interentbankas versija, ar kuru varēs ērti pārskatīt un izmantot piešķirto mikroaizdevumu. Par internetbankas lietotāju var pieteikties tuvākajā Hipotēku bankas filiālē un Attīstības programmu konsultāciju centrā.
Valūtu konvertācija ir aktīvs katram Hipotēku bankas klientam ar aktīvu aizdevumu, turklāt valūtas konvertācija notiek pēc Hipo.lv bankas noteiktajiem valūtas maiņas kursiem. Ja uzņēmuma darbības sfēra saistīta ar starptautisko vai vietējo tirdzniecību, Hipo.lv piedāvā dokumentāro operāciju pakalpojumus. Pakalpojumu piedāvājumā ir šādas darbības: dokumento inkaso, akreditīvs, bankas galvojums. Dokumentārās operācijas palīdzēs atlasīt izdevīgāko samaksas risinājumu ar tirdzniecības darījumu partneriem. Pie papildus pakalpojumiem Hipotēku bankas klientiem ir zemes izpirkumu līgumu slēgšana ar bijušajiem tās īpašniekiem vai viņu mantiniekiem situācijās, kad piešķirtā zemes gabala laukums pārsniedz atjaunojamo. Tāpat jāpiezīmē, ka gan fiziskām personām, gan uzņēmumiem ir pieejami Hipotēku bankas privatizācijas sertifikātu pakalpojumi.