Valdības aizdevums biznesam

attīstības programmasValsts attīstības programmas uzņēmējiem tiek īstenotas ar AS Latvijas Hipotēku un zemes banka starpniecību. Atbalsta programmas ir izstrādātas esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, un, protams, zemniekiem biznesa uzsākšanai, attīstīšanai vai paplašināšanai. Attīstības programmas savstarpēji ir ļoti dažādas, jo tām ir atšķirīgi uzdevumi, realizācijas laiki un vairāki citi kritēriju, jāpiebilst arī, ka tās ir izstrādātas atšķirīgiem uzņēmumu tipiem. Neskaitot finansējumu Hipotēku banka attīstības programmu laikā nodrošina arī kursus uzņēmumu vadīšanā topošajiem biznesmeņiem.
Aizdevums AS Latvijas Hipotēku un zemes banka ir pieejams visādiem biznesiem, arī mūsu lauksaimniekiem. Programmas ir izstrādātas, lai atbalstītu kādu noteiktu biznesa grupu, piemēram, topošos biznesa darboņus, nelielos un vidējos uzņēmumus vai arī lauksaimniekus un to apvienības. Kredītu piedāvā ieguldījumiem attīstībā, apgrozāmajiem līdzekļiem, spējas sacensties nozarē paaugstināšanai un arī lauksaimniecības zemes platības nopirkšanai. Kredītu apmērs, atkarībā no programmas un uzņēmējdarbības veida, kam finansējums plānots, ir no dažiem tūkstošiem līdz pat 2 000 000 latu. Nākamajiem biznesmeņiem ir izveidota atbalsta programma, kā ietvaros tiek nodrošināta iespēja dabūt ne tikai naudu, bet arī nepieciešamās prasmes biznesa vadīšanā. Tas patiešām ir lielisks veids, kā nodrošināties pret to, ka nepieredzējušie uzņēmēji nesasniedz plānoto, jo neprot vadīt biznesu.
Attīstības programmas ir izstrādātas, lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem, kam ir ar aprēķiniem izskaidrotas nākotnes ieceres, bet netiek piedāvāts banku izsniegtais aizdevums. jāpiebilst gan, kredīts netiek piedāvāts ikvienai kompānijai. Kredītu nepiešķir kompānijām un lauksaimniekiem, kuri nonākuši grūtībās. Tāpat vairākās jomās esošiem uzņēmumiem, kā arī konkrētu produktu izgatavotājiem nav pieejams Hipotēku bankas attīstības programmas. Aizdevumu nedod arī reizēs, kad uzņēmumam ir parādi par nodokļiem, bet nav noslēgta vienošanās ar VID par to nomaksu un netiek pildīts to dzēšanas plāns.