fkbfinance.lv

This content shows Simple View

Izglītības iestādes

RĪGAS 1. TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLA

rīgas 1. tālmācības vidusskola, vidusskola rīgāRīgas 1. tālmācības vidusskola organizē mācības eksternātā, kas nozīmē mācības neklātienē. Mācīšanās attālināti tālmācības vidusskolā nozīmē, ka var neapmeklēt skolu un tikai 1 gada laikā veiksmīgi iemācīties vidusskolas programmu, veiksmīgi nokārtojot visas pārbaudes. Tālmācības vidusskola piedāvā mācību programmu, kas mācību procesu padara daudz efektīvāku un ērtāku jebkuram skolēnam. Pabeidzot mācības skolēna rokās nonāk atestāts par vidējās izglītības iegūšanu, kas ir atzīts visā pasaulē. Uz tālmācības vidusskolu iespējams atnākt no citām skolām, pat skolēns jau 12. klasē. Un, kas ir pats svarīgākais, nav jāzaudē tik dārgais laiks, jo nav jāizlaiž semestris, gaidot uzņemšanu. Visi mācību kursi, kurus skolēns jau ir apguvis, tiks ieskaitīti. Tikmēr mācību programmu skolēns turpinās apgūt tā, kā viņam ir ērti, jebkurā vietā, kur var piekļūt internetam. Continue reading 
top