HIPO.LV MIKROKREDĪTS

Mikrokredīts

Hipotēku bankas finansējums biznesam ir noderīgs mikrokredīta veids, kas konkrēti domāts mikrouzņēmumiem, kam vajadzīgi finanšu resursi ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. Mikroaizdevumus piešķir vietējo mikrouzņēmumu Hipotēku bankas mikrokreditēšanas finansējuma programmas ietvaros, un varbūtējās mikrokredīta gala summas var būt līdz 10 000 latu (pārvēršot uz eiro tie ir 14 228,72), toties uzņēmuma apgrozāmiem līdzekļiem – pieciem tūkstošiem latu (kas ir 7114,36 eiro) ar finansējuma aizdevuma termiņu līdz pat 5 gadiem. Par aizdevuma galvotāju jākļūst uzņēmuma īpašniekam.

http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mikrokreditesanas_programma

Hipotēku bankas nosacījumi finansējuma saņemšanai
Hipotēku bankas mikredītam biznesa uzsākšanai vai pilnveidošanai var pieteikties ikviens uzņēmums un uzņēmējs, kas darbojas kā mikrouzņēmums un kur pilnu slodžu skaits nav vairāk par 10 vienībām. Finansējuma aizdevuma galvotājs ir uzņēmuma īpašnieks, bez tam ir daži noteikumi aizdevuma atbalsta piešķiršanas noteikumos. Aizdevuma apstiprināšanas noteikumi:
*ja mikroaizdevumam piesakās uzņēmējs, tad divu mēnešu laikā pēc aizdevuma apstiprināšanas ir jāreģistrējas kā samnieciskās darbības veicējam;
* pašreizējo parādsaistību kopsumma nekādā gadījumā nedrīkst būt vairāk par 50 000 Ls jeb 71 143.59 eiro;
*gadījumā, ja uzņēmumam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādsaistības, pieprasītais aizdevums nekādā gadījumā netiek piešķirts;
*uz finansējumu var pieteikties mazie uzņēmumi, kuriem gada neto apgrozījums nav vairāk par 1.4 miljoniem LVL (1 992 020,53 EUR).
Finansējums biznesam piešķiršanas programma ir finansēta no Latvijas finanšu resursiem, Šveices un Latvijas sadarbības programmas un Hipotēku bankas kredītresursiem. Mikroaizdevums ir vērtīgs atspēriena solis tiem uzņēmumiem, kas vēlas attīstīt saimniecisko darbību tepat Latvijā.
Papildus pakalpojumi finansēju atbalsta saņēmējiem
Valūtu darījumi, privatizācijas sertifikātu pakalpojumi, HipoNet internetbanka un citi Hipotēku bankas pakalpojumi
Valūtu darījumu pakalpojums ir aktīvs Hipotēku bankas klientam ar aktīvu aizdevumu, bez tam valūtas darījumi notiek pēc Hipotēkas bankas izvirzītajiem valūtas maiņas kursiem. Ja uzņēmuma darbības nozare saistīta ar starptautisko vai lokālo tirdzniecību, Hipotēku banka piedāvā dokumentāro operāciju pakalpojumu. Pakalpojumu sarakstā ir šādas darbības: bankas galvojums, dokumentu inkaso un akreditīvs. Dokumentārās operācijas dos iespēju atlasīt piemērotāko samaksas sistēmu ar tirdzniecības darījumu partneriem. Pie papildus pakalpojumiem Hipotēku bankas klientiem ir zemes izpirkumu līgumu slēgšana ar tās bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem gadījumos, kad piešķirtā zemes teritoriālā platība ir lielāka par atjaunojamo. Tāpat jāuzsver, ka gan fiziskām personām, gan firmām ir pieejami Hipotēku bankas privatizācijas sertifikātu pakalpojumi.