KOMPĀNIJAS FN-SERVISS

fnserviss.lv uguns doršība, darba drošībaVeicināt drošu, pasargātu ikdienu no dažādiem riskiem un negadījumiem – šādi tiek pozicionēta drošības sistēmu uzņēmuma FN-Serviss misija. Tā tiek veiksmīgi realizēta ar vairāku drošības aizsardzības pakalpojumu komplektēšanu klientiem. Kompānijas FN-Serviss servisa piedāvājumā iekļautas konsultācijas, kursi un varianti, kas tiešā mērā saistīti ar darba drošību un aizsardzību, ugunsdrošību un trauksmes preventīvajiem pasākumiem, drošības sistēmu signalizācijām. Ņemot vērā firmas ilgo pastāvēšanas laiku, FN-Serviss ir viens no vadošajiem drošības speciālistiem Baltijā.

Darba aizsardzības pakalpojumu klāstā ir iekļauti efektīvi apakšpakalpojumi, kas ir pieejami ikvienam klientam bezrūpju komplektā darba aizsardzībā “Drošais”, ar kuru tiks nodrošināta konkrētu pakalpojumu izpilde darba aizsardzības jomā. Instruktāžas un kursi darba aizsardzībā, speciālistu konsultācijas, darba vides riska izvērtējums u.c.  FN-Serviss piedāvā apmācības darba aizsardzībā – kopumā 60 stundas. Kā piemēram, darba aizsardzības normatīvie akti un ar to saistītie jautājumi, darba vides potenciālo risku novērtēšanu un novēršanu u.c. Uzņēmuma FN-Serviss pakalpojumu piedāvājumā ir arī darba aizsardzības konsultācijas, to laikā darbinieki sniegs informāciju par darba aizsardzības normatīvajiem aktiem, standartiem, aplūkos Valsts darba inspekcijas sagatavotos pārbaudes aktus, arīdzan sagatavos .

Ugunsdrošība ir viena no pakalpojumu grupām, kura iekļauta kompānijas FN-Serviss pārziņā. Ugunsdrošības instruktāža, kas ir obligāta prasība objekta valdītājam. Ugunsdrošības instruktāžas apmācību apjoms ir 20 vai 160 stundas, to procesā FN-Serviss speciālisti sniegs vērtīgas zināšanas, praktiskus piemērus un zināšanas ugunsdrošībā un darbībai ugunsgrēka gadījumā. Ugunsdrošības situācijas raksturojums mūsu valstī, ugunsgrēka bīstamības aspekti un vēl citas tēmas, kuras tiks aplūkotas ugunsdrošības instruktāžas apmācībās. Ar instruktāžas sīkāku izklāstu un apmeklējuma cenām var iepazīties uzņēmuma mājaslapā fnserviss.lv. Turpat var sameklēt plašāku interesējošo informāciju par drošības un signalizācijas sistēmu variantiem, ierīkošanu. Piemēram, balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas, trauksmes signalizācijas sistēmas, tehnoloģisko procesu kontrole un vadība un citiem saistošajiem aspektiem. FN-Serviss speciālisti ierīko šādas ugunsdzēsības drošības un signalizācijas sistēmu ierīces: FX, Detectomat, Siemens u.c.