Pakāpeniska parādu atmaksa

Gadījumos, kad aizņēmējam ir vismaz divi aizņēmumi divos no Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas (LNKA) biedru uzņēmumiem, un vismaz viens no maksājuma kavējumiem ir ilgāks par 30 dienām, parādnieks var iesniegt LNKA lūgumu pakāpeniski atmaksāt parādu. LNKA šo pakalpojumu veic bez maksas un brīdina izvairīties no citiem vidutājiem, kas piedāvā parāda pakāpeniskas atmaksas saskaņošanu.

Šī iespēja ir izmantojama gadījumos, kad trūkst brīvu līdzekļu parāda atmaksai, un to apstiprina VSAA izsniegtā izziņa par sociālajām iemaksām par pēdējiem 6 mēnešiem, kā arī bankas konta izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem par kontu, kurā aizņēmējs saņem ienākumus. Papildus šiem dokumentiem jāiesniedz pases vai ID kartes kopija un aizpildīts iesniegums, tos nogādājot vai nu personīgi LNKA birojā Vaļņu ielā 5 – 1, vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi palidziba@nebankukrediti.lv.

Iesniegumā jānorāda aizņēmēja parādi asociācijas biedriem. Jāņem vērā, ka asociācijas biedrs var būt uzņēmums, kas strādā ar vairākiem zīmoliem, tādēļ uzmanība jāpievērš tam, vai ‘ātrie’ kreditētāji nav viena uzņēmuma zīmoli. Tādā gadījumā asociācija neatbalstīs parādu pakāpenisku atmaksu.

Debitoram jāspēj samaksāt ikmēneša maksājums vismaz 5% apmērā no kopējās parāda summas. Tātad, ja parādu kopējais apjoms ir 500,- EUR, debitoram jāapņemas samaksāt vismaz 25,- EUR mēnesī.

Ja aizņēmējs ir vienojies ar kreditoru par parāda atmaksas grafiku, tad parādu drīkst uzrādīt iesniegumā tikai tad, ja pārkāpti šīs vienošanās noteikumi. Pretējā gadījumā jāturpina parāda atmaksa atbilstoši grafikam.

Ja aizņēmums ir bijis jāatmaksā, veicot vienā maksājumā gan pamatsummas, gan procentu maksājumu, tad par atlikušo parādu uzskata summu, kas būtu bijusi jāatmaksā kreditoram pēc iepriekš saskaņotā grafika.

Gadījumos, kad tiesu izpildītāji nosūtījuši debitoram uzaicinājumus pildīt saistības labprātīgi, kreditors lūgs apturēt piedziņas procesu, bet parāda izmaksām pievienosies ar tiesu izpildītāju darbu saistītie izdevumi. Ja parāda piedziņas process jau ir sācies, asociācija izvērtēs, cik pamatoti ir ļaut debitoram atmaksāt parādu pakāpeniski. Iespējams, ka pēc šī izvērtējuma asociācija liegs pakāpeniskas parāda atmaksas iespēju.

Aizņēmēja saņemtais pieteikums tiek izskatīts 10 dienu laikā. Pirms aizņēmējs tiek aicināts parakstīt vienošanos, ar visiem parādnieka kreditoriem tiek saskaņots parāda atmaksas termiņš un grafiks. Parakstīdams vienošanos par pakāpenisku parādu atmaksu, aizņēmējs apliecina savu piekrišanu tam, ka viņa vārds tiek ierakstīts to personu sarakstā, kam uz parāda atmaksas laiku netiek izsniegti citi kredīti. Persona tiek dzēsta no saraksta pēc saistību izpildes.

Asociācijas biedri ir vienojušies, ka parādniekam tiek apturēta sodu sankciju izpilde dažu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Taču debitoram jārēķinās ar to, ka, vienošanos nepildot vai neparakstot, soda sankcijas var tikt atjaunotas atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem. Piedevām, ja aizņēmējs lauž vienošanos, personas dokumenti atkārtoti netiks izskatīti.