PARŪPĒJIES PAR UZŅĒMUMA DROŠĪBU AR SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMĀM NO FNSERVISS.LV

darba drošība www.fnsserviss.lv latvijaUgunsdrošība ir svarīga lieta jebkurā uzņēmumā. Šeit noderīgs palīgs var būt uzņēmums FN-Serviss, kas nodrošina konsultācijas, apmācības, ugunsdzēsības sistēmas un citus risinājumus ugunsdrošības jautājumos.

FN-Serviss piedāvā dažāda veida ugunsdrošības  sistēmas, kā arī to uzstādīšanu- piemēram, automātiskās dzēšanas sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāijas sistēmas, kā arī citus risinājumus maksimālai ugunsdrošības nodrošināšanai.

FN-Serviss piedāvājumā ietilpst vairākas ugunsdrošības sistēmas.

 Tiek piedāvātas trīs šāda veida ugunsdzēsības sistēmas- ūdens strūklas dzēšanas sistēmu, ūdens miglas dzēšanas sistēmu un ūdens putu dzēšanas sistēmu.

Kā jau minēts, FN-Serviss piedāvā dažāda veida signalizācijas iekārtas- ne tikai ugunsdrošības signalizāciju, kas ļauj ātrāk noteikt konkrēto zonu vai telpu, kurā izcēlies ugunsgrēks vai trauksme, bet arī citus ar drošību saistītus risinājumus- piemēram, apsardzes un video novērošanas sistēmas.

FN-Serviss strādā, lai nodrošinātu visaugstāko drošību un labākos darba apstākļus ikvienam.

KĻŪSTI PAR DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU FN-SERVISS ORGANIZĒTAJOS KURSOS

FN-Serviss sniedz pakalpojumus arī darba aizsardzības jomā. FN-Serviss  nodrošina konkrētajam klientam vajadzīgos pasākumus- piemēram, darba aizsardzības instrukciju izstrādāšanu,drošības zīmju noteikšanu, kā arī citus nepieciešamos pasākumus.

Uzņēmums FN-Serviss piedāvā arī darba drošības kursus. Tajos tiek apgūtas visas vajadzīgās zināšanas, lai  varētu strādāt par darba aizsardzības speciālistu uzņēmumā, kas nav uzskatāms par bīstamu.

Darba vides iekšējā uzraudzība ir aktivitāšu plānošana, lai nodrošinātu nekaitīgu darba vidi. Izvēlies sadarbību ar FN-Serviss un parūpējies par veselībai nekaitīgu darba vidi darbiniekiem uzņēmumā.

Saskaņā ar likumu- Civilā aizsardzība ir pasākumu kopums, kas tiek īstenots, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos . Civilās aizsardzības likums nosaka, ka civilās aizsardzības plāns nepieciešams augstas bīstamības objektos, kā arī ēkās, kurās uzturās vairāk kā piecdesmit cilvēku vienlaicīgi. FN-Serviss piedāvā plāna izstrādi atbilstoši vajadzībām, kā arī tā saskaņošanu ar Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestu.