Studiju kredīti

2015. gadā tiesības izsniegt studiju kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu 90% apmērā ir saņēmusi SEB banka. Piesakot kredītu šai bankā, tāpat ir nepieciešams kredīta nodrošinājums galvojuma vai ķīlas veidā, bet valsts vārdā sniegtais galvojums nodrošina gadījumus, ja kredīta ņēmējs un tā galvotājs nespēj atmaksāt kredītu.

Finansējuma apjoms studiju kredītam ar valsts vārdā sniegtu galvojumu nedrīkst pārsniegt noteikto maksu par studijām, maksimālo studiju kredīta apjomu katrai studiju programmai nosaka Izglītības un zinātnes ministrija. Finansējuma apjoms studējošā kredītam (aizņēmums, kas tiek piedāvāts studējošajiem ikdienas vajadzību segšanai) ir ne lielāks par 170,74 EUR mēnesī. Galvotāja vecumam jābūt līdz 64 gadiem, tā ienākumiem – regulāriem, vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā. Galvojums nav nepieciešams, ja students ir bārenis vai bez abu vecāku aizgādības palicis bērns līdz 24 gadu vecumam. Kredītus sāk atmaksāt 12 mēnešu laikā no studiju beigšanas: kredīti, kas nepārsniedz 1423 EUR, jāatmaksā 5 gadu laikā, šo summu pārsniegušie kredīti atmaksājami 10 gadu laikā. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts vai studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, kredīta procentu likme ir ne lielāka par 5% gadā.

Ja kredīts izsniegts ar valsts galvojumu, ir izredzes, ka jaunietis pēc studijām, sācis izglītībai atbilstošu darbu valsts vai pašvaldības iestādē, vai, ja ir pedagogs, privātā pirmsskolas mācību iestādē, var pretendēt uz pakāpenisku kredīta dzēšanu. Tomēr ik gadus tiek pārskatīts attiecīgo amatu saraksts. Par Aizsardzības ministrijas budžeta līdzekļiem studiju kredīts tiks dzēsts, ja students saņēmis virsnieka, virsleitnanta vai kapteiņa pakāpi Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un noslēdzis profesionālā dienesta līgumu vismaz uz pieciem gadiem. Šobrīd ar valsts galvojumu izsniegta studējošā kredīts tiek dzēsts 30% apmērā no neatmaksātās summas par katra bērna piedzimšanu. Varētu būt, ka arī studiju kredīta ņēmēji ar laiku varēs baudīt šo priekšrocību.

Swedbank piedāvātie studiju kredīti ir pieejami tiklai mācību maksas segšanai Latvijas augstskolās, kā arī ārvalstu augstākajās mācību iestādēs. Studiju kredītam var pieteikties no 21 gadu vecuma persona, kuras ienākumi ir 252 EUR mēnesī pēc nodokļu nomaksas, vai arī kopā ar galvotāju, kurš var uzrādīt šo summu. Kredīts jāatmaksā, sākot to darīt 12 mēnešus pēc studiju beigām: 5 gadu laikā pēc studiju beigšanas,  ja kredīts ir mazāks, kā 1423 EUR, vai 10 gadu laikā, ja tas šo summu pārsniedz. Procentu likme – 6M Euribor + 4%.

SEB piedāvā saņemt arī parastu studiju kredītu līdz 13 000 EUR. Ienākumiem mēnesī jāsasniedz vismaz 300 EUR pēc nodokļu nomaksas. Procentu likme – 6,5%.

Nordea izsniedz studiju kredītus līdz 12 000 EUR. Ja kredīts ņemts ikdienas tēriņiem – līdz 210 EUR mēnesī. Lai varētu pretendēt uz studiju kredītu Nordea bankā, aizņēmēja vai līdz aizņēmēja ienākumu apmēram jābūt vismaz 450 EUR pēc nodokļu nomaksas, tāpat arī pozitīvai kredītvēsturei. Procentu likme – 8%.

Iemesls, kāpēc vairāk komercbanku nevēlas kreditēt studējošos, ir nevēlēšanās nodarboties ar parādu piedziņu no nemaksātājiem. Piemēram, Igaunijā parādu piedziņas process tiek apmaksāts ar valsts līdzekļiem. Tas ir sarežģīts, bet parādu var sākt piedzīt tikai no trešā gada kopš nemaksāšanas sākuma. Tāpat komercbankām ir samērā neizdevīgi, ka šāda veida kredītus sāk atmaksāt tikai pēc studiju beigām, kā arī tādēļ, ka ir daudz maksātāju, kuri kavē maksājumus vai nevar atmaksāt kredītu.

Papildus informācija šeit.